Sa tulong ng WhatPSU.com madali mong matututunan kung anong panustos ng kuryente ang kailangan mo sa iyong PC sa simpleng paglagay ng modelo ng CPu at modelo ng GPU.

I need to know what PSU do I need

This is an automatic calculator. Choose your PC's CPU and GPU (or only one of them), and click the "calculate" button. You'll get as a result the minimum PSU you need for this rig and some recommended PSUs

Tell me more about this